Click chuột lên hình để phóng to

Share khóa học luyện thi đại học môn hóa 12 - Thầy Thuận

Share khóa học luyện thi đại học môn hóa 12 - Thầy Thuận

Mã sản phẩm: 1664453003792881658

  môn hóa 12 - Thầy Thuận   Chào các bạn, hôm nay   NgocvuTheme  chia sẻ khóa học  Để nhận video update mới nhất >> ib cho  Page tài l...

Thông tin chi tiết

 

môn hóa 12 - Thầy Thuận


 Chào các bạn, hôm nay NgocvuTheme chia sẻ khóa học 
Để nhận video update mới nhất >> ib cho Page tài liệu lớp 12 free " e nhận thông báo mới nhât" khi có các video tài liệu update, ad sẽ thông báo cho các e nhận nhé.
Tham gia group học chung: Chia sẻ tài liệu 10-11-12 
Trọn bộ tài liệu lớp 12
Trọn bộ tài liệu lớp 11
Trọn bộ tài liệu lớp 10

DANH SÁCH KHÓA HỌC:

2. LIVE-C LUYỆN THI

62.BUỔI 56: BÀI TOÁN HỖN HỢP VÀO NƯỚC

61.BUỔI 57: NHIỆT NHÔM

60.BUÔI 56: BÀI TOÁN NHIỆT NHÔM

59.BUỔI 56: NHÔM

58.BUỔI 55: KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ

57.BUỔI 54: BTVN CHƯƠNG 3

56.BUỔI 53: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI PHI KIM

55.BUỔI 52: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MUỐI

54.BUỔI 51: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI PHI KIM

53.BUỔI 50: ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH - TIẾP

52.BUỔI 49: ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH

51.BUỔI 48: ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH

50.BUỔI 47: TỔNG HỢP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

49.BUỔI 46: ĂN MÒN + ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

48.BUỔI 45: TÍNH CHẤT - DÃY ĐIỆN HÓA KIM LOẠI

47. BUỔI 44: 5 DẠNG VÔ CƠ HAY THI

46. BUỔI 43: NỀN TẢNG GIẢI BT HÓA VÔ CƠ

45. BUỔI 42: LÝ THUYẾT NỀN TẢNG HÓA VÔ CƠ

44.BUỔI 41: CÁC DẠNG BÀI CHẮC CHẮN THI CHƯƠNG 3 TIẾP

43.BUỔI 40: CÁC DẠNG BÀI TẬP CHẮC CHẮN THI CHƯƠNG 3

40.BUỔI 37: CHUYÊN ĐỀ CHẮC CHẮN THI - CHƯƠNG 1 - Phần 1

41.BUỔI 38: CHUYÊN ĐỀ CHẮC CHẮN THI - CHƯƠNG 1 - Phần 2

42.BUỔI 39: CHUYÊN ĐỀ CHẮC CHẮN THI - CHƯƠNG 2,4

39. BUỔI 35: ĐỒNG ĐẲNG HÓA GIẢI ESTE KHÓ

38. BUỔI 35: BÀI TOÁN HỖN HỢP HỮU CƠ - Phần 2

37.BUỔI 34: BÀI TOÁN HỖN HỢP HỮU CƠ - Phần 1

36.BUÔI 33: THI ĐỊNH KÌ THÁNG

35. BUỔI 32: THI GIỮA KÌ 1

34. BUỔI 31: BÀI TẬP POLIME

33. BUỔI 30: LÝ THUYẾT POLIME

29. BUỔI 27: QUY ĐỔI ĐỒNG ĐẲNG HỖN HỢP CHỨA N

30. BUỔI 28: BỨT TỐC CHƯƠNG 3 AMIN - A.A. - PEPTIT

31. BUỔI 29: BỨT TỐC CHƯƠNG 3 AMIN - A.A. - PEPTIT - Phần 1

32. BUỔI 29: BỨT TỐC CHƯƠNG 3 AMIN - A.A. - PEPTIT - Phần 2

28. BUỔI 26: QUY ĐỔI PEPTIT - PHẦN 2

27. BUỔI 25: QUY ĐỔI PEPTIT

26.BUỔI 24: PEPTIT

25.BUỔI 23: LÝ THUYẾT PEPTIT

24.BUỔI 22: CHỮA ĐỀ THI ĐỊNH KÌ THÁNG 9

23.BUỔI 21: AMINO AXIT + BIỆN LUẬN MUỐI AMINO

22.BUỔI 20: BIỆN LUẬN CÔNG THỨC MUỐI AMINO

21.BUỔI 19: TỔNG HỢP CÁC DẠNG CACBOHIDRAT

20.BUỔI 18: TỔNG HỢP CÁC DẠNG ESTE - P2

19.BUỔI 17: TỔNG HỢP CÁC DẠNG ESTE - P1

18.BUỔI 16: AMINO AXIT - buổi 2

17.BUỔI 15: AMINO AXIT

16.BUỔI 14: AMIN (Chương 3)

15.BUỔI 13: 7 DẠNG BÀI TẬP CACBOHIDAT

5.Quan trọng trên Page ( Chú Ý)

LUYỆN ĐỀ THI THỬ

THI THỬ ESTE 2

THI THỬ ESTE 1

ĐỀ THI THỬ ESTE

BUỔI 1: ĐỀ THI THỬ CHUYÊN ĐỀ I - ESTE

BÀI GIẢNG QUAN TRỌNG

BUỔI 15: CACBOHDRAT TRONG ĐỀ THPT 2018 - 2020

BUỔI 14: LÝ THUYẾT TÌM CHẤT ESTE

BUỔI 13: ESTE TRONG ĐỀ THPT 2019

BUỔI 12: ESTE TRONG ĐỀ THPT 2016-2019

BUỔI 10: CHẤT BÉO TRONG ĐỀ THPT 2015-2020

BUỔI 9: ESTE

BUỔI 8: PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG ĐẲNG HÓA – P2

BUỔI 7: 3 DẠNG LÝ THUYẾT ESTE CHẮC CHẮN THI

BUỔI 6: CHẤT BÉO

BUỔI 5: PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG ĐẲNG HÓA – P1

BUỔI 4: 3 PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI ESTE

BUỔI 3: 3 DẠNG LÍ THUYẾT ESTE

BUỔI 2: BÀI TẬP TÍNH TOÁN ESTE

BUỔI 1: LÍ THUYẾT ESTE

14.BUỔI 12+: DẠY LẠI TỪ ĐẦU CHƯƠNG 1 - ESTE

13.BUỔI 12: CACBOHIDRAT

12.BUỔI 11: CHỮA ĐỀ THI THỬ ĐỊNH KÌ THÁNG 8 - ESTE

11.BUỔI 10: ESTE NÂNG CAO

10.BUỔI 9: ÔN TẬP CHẤT BÉO

9.BUỔI 8: PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG ĐẲNG - TIẾP

8.BUỔI 7: ESTE CƠ BẢN

7.BUỔI 6+_ BỔ TRỢ HS MẤT GỖC_

6.BUỔI 6_ ESTE PHENOL_

4.BUỔI 4_ BÀI TẬP ESTE CƠ BẢN_

2.CHẤT BÉO

1.ESTE - CHẤT BÉO

3.BUỔI 3 (Đọc tài liệu) CHẤT BÉO

5.BUỔI 5_ LÝ THUYẾT TÌM CHẤT ESTE_

1. LIVE-S KHỞI ĐỘNG

VIDEO

BUỔI 3_ ANCOL

BUỔI 8_ CHỮA ĐỀ THI HK2 ĐỀ 07

BUỔI 6_ CHỮA ĐỀ THI HK2 ĐỀ 04

BUỔI 4 (Đọc tài liệu) ANĐEHIT

BUỔI 7_ CHỮA ĐỀ THI HK2 ĐỀ 06

BUỔI 2 (Đọc tài liệu) HIDROCACBON - phần 2

BUỔI 1_ HIDROCACBON - phần 1

BUỔI 5_ AXIT CACBOXYLIC

HỮU CƠ 2K3

TÀI LIỆU

5.Quan trọng trên Page ( Chú Ý)

LUYỆN ĐỀ THI THỬ

THI THỬ ESTE 2

THI THỬ ESTE 1

ĐỀ THI THỬ ESTE

BUỔI 1: ĐỀ THI THỬ CHUYÊN ĐỀ I - ESTE

BÀI GIẢNG QUAN TRỌNG

BUỔI 15: CACBOHDRAT TRONG ĐỀ THPT 2018 - 2020

BUỔI 14: LÝ THUYẾT TÌM CHẤT ESTE

BUỔI 13: ESTE TRONG ĐỀ THPT 2019

BUỔI 12: ESTE TRONG ĐỀ THPT 2016-2019

BUỔI 10: CHẤT BÉO TRONG ĐỀ THPT 2015-2020

BUỔI 9: ESTE

BUỔI 8: PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG ĐẲNG HÓA – P2

BUỔI 7: 3 DẠNG LÝ THUYẾT ESTE CHẮC CHẮN THI

BUỔI 6: CHẤT BÉO

BUỔI 5: PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG ĐẲNG HÓA – P1

BUỔI 4: 3 PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI ESTE

BUỔI 3: 3 DẠNG LÍ THUYẾT ESTE

BUỔI 2: BÀI TẬP TÍNH TOÁN ESTE

BUỔI 1: LÍ THUYẾT ESTE

3. LIVE-T LUYỆN ĐỀ

6.B6: TỔNG ÔN CÁC DẠNG HÓA 11 TRONG ĐỀ THPTQG

5.B5: THI THỬ HỌC KÌ 2 HÓA 11 SỐ 07

4.B4: THI THỬ HỌC KÌ 2 HÓA 11 SỐ 06

3.B3: THI THỬ HỌC KÌ 2 HÓA 11 SỐ 05

2.B2: THI THỬ HỌC KÌ 2 HÓA 11 SỐ 04

1.B1: THI THỬ HỌC KÌ 2 HÓA 11 SỐ 03

4. [SẮP PHÁT HÀNH] LIVE-G TỔNG ÔN


0
0 0₫ Đóng
Ảnh
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Tổng
Xóa

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫